KAREN PORKKA and PorkkaLoops

Edmonton Street Car, Edmonton

Karen brings her PorkkaLoops along with percussionist Dwayne Hrynkiw to the Edmonton Street Car show.